Artikel

Coincya monensis ssp. cheiranthos (Vill.) C. Aedo Perez, E.A. Leadlay & J.F. Munoz Garmendia

Muurbloemmosterd

bron: James Sowerby (1801), publisher: Wikimedia Commons (public domain)
bron: James Sowerby (1801), publisher: Wikimedia Commons (public domain)

Naamgeving

GrinTax Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet ssp. cheiranthos (Vill.) Aedo et al.
The Plant list Coincya monensis ssp. cheiranthos (Vill.) C.Aedo Pérez, Leadlay & Muñoz Garm.
Nederlandse naam MuurbloemmosterdRelatie met cultuurgewas
witte mosterd secundaire genenpool
zwarte mosterd secundaire genenpool
kool tertiaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpool
knolraap tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingeburgerd 19e eeuw
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in het westelijke deel van Zuid- en Midden-Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Coincyamonensis_EU_C26-small.png
Coincyamonensis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2016. doi:10.15468/dl.dxrbgp
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2016. doi:10.15468/dl.dxrbgp

Pessimistisch scenario

Coincyamonensis_EU_C85-small.png
Coincyamonensis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort