Artikel

Poa pratensis ssp. angustifolia (L.) Lej.

Smal beemdgras

bron: Tim van de Vondervoort, Waarneming.nl 20150502
bron: Tim van de Vondervoort, Waarneming.nl 20150502

Naamgeving

GrinTax Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort.
The Plant list Poa angustifolia L.
Nederlandse naam Smal beemdgrasRelatie met cultuurgewas
beemdgras zelfde soortFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa meest in de koel-gematigde delen
Azië meest in de koel-gematigde delen
Afrika -
Noord-Amerika meest in de koel-gematigde delen
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Poaangustifolia_EU_C26-small.png
Poaangustifolia_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.b1hnyc
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.b1hnyc

Pessimistisch scenario

Poaangustifolia_EU_C85-small.png
Poaangustifolia_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort