Artikel

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus (L.)

Zachte dravik s.s.

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
The Plant list Bromus hordeaceus L.
Nederlandse naam Zachte dravik s.s.Relatie met cultuurgewas
dravikgras zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 -
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Bromushordeaceushordeaceus_EU_C26-small.png
Bromushordeaceushordeaceus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.s1ey5w
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.s1ey5w

Pessimistisch scenario

Bromushordeaceushordeaceus_EU_C85-small.png
Bromushordeaceushordeaceus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort