Artikel

Elymus farctus ssp. boreoatlanticus (Simonet & Guinochet) Melderis

Biestarwegras

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Thinopyrum junceiforme (A. Love & D. Love) A. Love
The Plant list Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis.
Nederlandse naam BiestarwegrasRelatie met cultuurgewas
tarwe tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen vrij zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Aan de kust van West-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Scandinavië, Estand, Letland en Litouwen
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Thinopyrumjunceiforme_EU_C26-small.png
Thinopyrumjunceiforme_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2016. doi:10.15468/dl.8xcjfk
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2016. doi:10.15468/dl.8xcjfk

Pessimistisch scenario

Thinopyrumjunceiforme_EU_C85-small.png
Thinopyrumjunceiforme_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort