Artikel

Dactylis glomerata ssp. glomerata

Kropaar

bron: Sebastian Bieber (2006+), Wikimedia Commons (license CCASA 2.0 Germany)
bron: Sebastian Bieber (2006+), Wikimedia Commons (license CCASA 2.0 Germany)

Naamgeving

GrinTax Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
The Plant list Dactylis glomerata L.
Nederlandse naam KropaarRelatie met cultuurgewas
kropaar primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa streken met een gematigd klimaat
Azië streken met een gematigd klimaat
Afrika streken met een gematigd klimaat
Noord-Amerika streken met een gematigd klimaat
Zuid-Amerika streken met een gematigd klimaat
Australië streken met een gematigd klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Dactylisglomerata_EU_C26-small.png
Dactylisglomerata_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.jyezeq
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.jyezeq

Pessimistisch scenario

Dactylisglomerata_EU_C85-small.png
Dactylisglomerata_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort