Artikel

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Zandraket

bron: Willem Braam, Verspreidingsatlas 2015
bron: Willem Braam, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
The Plant list Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Nederlandse naam ZandraketRelatie met cultuurgewas
kool tertiaire genenpool
radijs tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië West, midden en oost Azië
Afrika op een aantal plaatsen
Noord-Amerika West en oost Noord-Amerika
Zuid-Amerika op een aantal plaatsen
Australië Zuid-oost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Arabidopsisthaliana_EU_C26-small.png
Arabidopsisthaliana_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.dn50pv
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.dn50pv

Pessimistisch scenario

Arabidopsisthaliana_EU_C85-small.png
Arabidopsisthaliana_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort