• bron foto: R.Hoekstra, CGN 2023
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2023
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2014
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2014
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2015
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2015
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2015
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2014
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2009
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2013
 • bron foto: R.Hoekstra, CGN 2014
 • bron foto: R. van Treuren, CGN 2014

This website is also available in English.

Crop Wild Relatives (CWR) in Nederland

Cultuurgewassen produceren het grootste deel van ons dagelijks voedsel. Wilde plantensoorten die verwant zijn aan cultuurgewassen worden vaak aangeduid met de Engelse term ‘crop wild relatives’. CWR vormen een belangrijke bron van nuttige eigenschappen, die door middel van kruisingen in cultuurgewassen kunnen worden ingebracht. Nieuwe eigenschappen in cultuurgewassen zijn noodzakelijk voor de voedselzekerheid wanneer door veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld ten gevolge van klimaatverandering, de huidige voedselproductie in gevaar komt. Het is dan ook uiterst belangrijk dat CWR behouden blijven. Door factoren als milieuvervuiling, verstedelijking en klimaatverandering is het voortbestaan van veel wilde plantensoorten in hun natuurlijke omgeving echter onzeker. Inzicht in de soorten waar het om gaat is de eerste stap van een conserveringsprogramma. Voor de economisch meest belangrijkste land- en tuinbouwgewassen worden op CWRnl de resultaten getoond van een inventarisatie van CWR die in Nederland voorkomen.

CWR overzicht

Er wordt op deze website een overzicht gegeven van de in Nederland voorkomende wilde verwanten van cultuurgewassen, welke beschreven zijn als oorspronkelijk inheems of ingevoerd/ingeburgerd voor 1900. Deze soorten zijn gerangschikt per gewas, op Nederlandse naam en op botanische naam.

CWR conservering en toegang

Het heeft uiteraard de voorkeur om wilde soorten in hun natuurlijke omgeving te laten voortbestaan, hetgeen in situ conservering wordt genoemd. Voor soorten die onder natuurlijke omstandigheden gevaar lopen is het echter wenselijk zaadmonsters in genenbanken,ex situ, op te slaan. Hierdoor blijven soorten behouden voor gebruik, waaronder herintroductie en gewasverbetering. Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) is in 2020 gestart met een programma voor het inzamelen van zaadmonsters van CWR. Over dit programma wordt op CWRnl bericht en wordt tevens geïnformeerd hoe toegang tot CWR kan worden verkregen

Publicaties

Effects of climate change on the distribution of crop wild relatives in the Netherlands in relation to conservation status and ecotope variation

Van Treuren, Rob, Roel Hoekstra, Ron Wehrens, Theo J.L. van Hintum (2020). Global Ecology and Conservation 23.

Inventory and prioritization for the conservation of crop wild relatives in The Netherlands under climate change

Van Treuren, Rob, Roel Hoekstra, Theo J.L. van Hintum (2017). Biological Conservation 216 (2017). - ISSN 0006-3207 - p. 123 - 139.

Crop wild relatives range shifts and conservation in Europe under climate change

Aguirre-Gutiérrez, Jesús , Rob van Treuren, Roel Hoekstra, Theo J.L. van Hintum (2017). Diversity and Distributions 23 (2017)7. - ISSN 1366-9516 - p. 739 - 750.

Wilde verwanten van voedselgewassen: het behouden waard!

Van Treuren, Rob (2016). Planten (2016)3.

Home: CWRnl.nl