Artikel

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Zwarte mosterd

bron: Pancrat (2009), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Pancrat (2009), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
The Plant list Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Nederlandse naam Zwarte mosterdRelatie met cultuurgewas
zwarte mosterd primaire genenpool
kool secundaire genenpool
mosterd secundaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpool
knolraap tertiaire genenpool
radijs tertiaire genenpool
witte mosterd tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Brassicanigra_EU_C26-small.png
Brassicanigra_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.cqrnoe
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.cqrnoe

Pessimistisch scenario

Brassicanigra_EU_C85-small.png
Brassicanigra_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort