Artikel

Chenopodium ficifolium J.E. Smith

Stippelganzenvoet

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Chenopodium ficifolium Sm.
The Plant list Chenopodium ficifolium Sm.
Nederlandse naam StippelganzenvoetRelatie met cultuurgewas
quinoa tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in het zuiden, midden en westen
Azië gematigde streken
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Chenopodiumficifolium_EU_C26-small.png
Chenopodiumficifolium_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.kg1ktb
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.kg1ktb

Pessimistisch scenario

Chenopodiumficifolium_EU_C85-small.png
Chenopodiumficifolium_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort