Artikel

Cytisus scoparius (L.) Link

Brem

bron: MPF (2005), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: MPF (2005), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Cytisus scoparius (L.) Link
The Plant list Cytisus scoparius (L.) Link
Nederlandse naam BremRelatie met cultuurgewas
duivenerwt zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa West-, Zuidwest- en Midden-Europa
Azië ingeburgerd
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Cytisusscoparius_EU_C26-small.png
Cytisusscoparius_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.wrqyql
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.wrqyql

Pessimistisch scenario

Cytisusscoparius_EU_C85-small.png
Cytisusscoparius_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort