Artikel

Lathyrus pratensis L.

Veldlathyrus

bron: Andreas Eichler (2014), Wikimedia Commons (license CCASA 4.0 International)
bron: Andreas Eichler (2014), Wikimedia Commons (license CCASA 4.0 International)

Naamgeving

GrinTax Lathyrus pratensis L.
The Plant list Lathyrus pratensis L.
Nederlandse naam VeldlathyrusRelatie met cultuurgewas
lathyrus (o.a. pronkerwt) zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië West- en Midden-Azië
Afrika delen van Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Lathyruspratensis_EU_C26-small.png
Lathyruspratensis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.kkqq3b
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.kkqq3b

Pessimistisch scenario

Lathyruspratensis_EU_C85-small.png
Lathyruspratensis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort