Artikel

Medicago polymorpha L.

Ruige rupsklaver

bron: Ixitixel (2008), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Ixitixel (2008), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Medicago polymorpha L.
The Plant list Medicago polymorpha L.
Nederlandse naam Ruige rupsklaverRelatie met cultuurgewas
luzerne zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingeburgerd 19e eeuw
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: gevoelig
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Limburg

  • Bunderbos (SBB [m])
  • Maasvallei (NM [z])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid- en Midden-Europa
Azië West-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Medicagopolymorpha_EU_C26-small.png
Medicagopolymorpha_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.87mma6
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.87mma6

Pessimistisch scenario

Medicagopolymorpha_EU_C85-small.png
Medicagopolymorpha_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort