Artikel

Poa trivialis L.

Ruw beemdgras

bron: Rasbak (2005), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Rasbak (2005), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Poa trivialis L.
The Plant list Poa trivialis L.
Nederlandse naam Ruw beemdgrasRelatie met cultuurgewas
veldbeemdgras zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in een gematigd of koel klimaat
Azië in een gematigd of koel klimaat
Afrika in een gematigd of koel klimaat
Noord-Amerika in een gematigd of koel klimaat
Zuid-Amerika in een gematigd of koel klimaat
Australië in een gematigd of koel klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Poatrivialis_EU_C26-small.png
Poatrivialis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.uw4jca
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.uw4jca

Pessimistisch scenario

Poatrivialis_EU_C85-small.png
Poatrivialis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort