Artikel

Raphanus raphanistrum L.

Knopherik

bron: Roel Hoekstra, CGN 2015
bron: Roel Hoekstra, CGN 2015

Naamgeving

GrinTax Raphanus raphanistrum L.
The Plant list Raphanus raphanistrum L.
Nederlandse naam KnopherikRelatie met cultuurgewas
radijs primaire genenpool
mosterd tertiaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen algemeen
Status Rode Lijst: thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië gematigde en koele streken
Afrika ingeburgerd in Zuid-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Raphanusraphanistrum_EU_C26-small.png
Raphanusraphanistrum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.1gopms
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.1gopms

Pessimistisch scenario

Raphanusraphanistrum_EU_C85-small.png
Raphanusraphanistrum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort