Artikel

Vicia sativa subsp. segetalis L.

Vergeten wikke

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.
The Plant list _
Mansfeld Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Gaud.
GBIF Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Gaud. ; Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak.
Nederlandse naam Vergeten wikkeRelatie met cultuurgewas
voederwikke primaire genenpool
Faba boon zelfde geslacht
Franse wikke zelfde geslacht
Hongaarse wikke zelfde geslacht
Linzenwikke zelfde geslacht
Eénbloemige wikke zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië midden en west
Afrika noordkust maar ook elders
Noord-Amerika niet in het noorden
Zuid-Amerika op een aantal plaatsen
Australië op een aantal plaatsen
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Viciasativasegetalis_EU_C26-small.png
Viciasativasegetalis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, januari 2018. doi:10.15468/dl.mgc8vm; 10.15468/dl.q0rovt; 10.15468/dl.38texu
Verspreidingsgegevens GBIF, januari 2018. doi:10.15468/dl.mgc8vm; 10.15468/dl.q0rovt; 10.15468/dl.38texu

Pessimistisch scenario

Viciasativasegetalis_EU_C85-small.png
Viciasativasegetalis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort