Artikel

Agrostis vinealis Schreb.

Zandstruisgras

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Agrostis vinealis Schreb.
The Plant list Agrostis vinealis Schreb.
Nederlandse naam ZandstruisgrasRelatie met cultuurgewas
fioringras zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa westen van Europa
Azië midden Azië
Afrika -
Noord-Amerika Noord-oost Noord-Amerika
Zuid-Amerika oostkust
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Agrostisvinealis_EU_C26-small.png
Agrostisvinealis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.qmqdt2
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.qmqdt2

Pessimistisch scenario

Agrostisvinealis_EU_C85-small.png
Agrostisvinealis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort