Artikel

Alopecurus pratensis L.

Grote vossenstaart

bron: James K. Lindsey (2004) Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 generic)
bron: James K. Lindsey (2004) Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 generic)

Naamgeving

GrinTax Alopecurus pratensis L.
The Plant list Alopecurus pratensis L.
Nederlandse naam Grote vossenstaartRelatie met cultuurgewas
grote vossenstaart primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië West- en Noord-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Alopecuruspratensis_EU_C26-small.png
Alopecuruspratensis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.pvotlh
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.pvotlh

Pessimistisch scenario

Alopecuruspratensis_EU_C85-small.png
Alopecuruspratensis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort