Artikel

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.

Brave hendrik

bron: Jerzy Opioła (2014), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 4.0 International)
bron: Jerzy Opioła (2014), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 4.0 International)

Naamgeving

GrinTax Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.
The Plant list Chenopodium bonus-henricus L.
Nederlandse naam Brave hendrikRelatie met cultuurgewas
spinazie tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 zeer sterke achteruitgang (75-100%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: ernstig bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Limburg

  • Gerendal (SBB [m])
  • Geul- en Gulpdal (SBB [m])
  • Geuldal (NM [m])
  • Vaals (SBB [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa bijna heel Europa maar alleen in het hooggebergte kan de plant zich redelijk handhaven
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Blitumbonushenricus_EU_C26-small.png
Blitumbonushenricus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.0cinhw
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.0cinhw

Pessimistisch scenario

Blitumbonushenricus_EU_C85-small.png
Blitumbonushenricus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort