Artikel

Brassica oleracea subsp. oleracea

Wilde kool

bron: Roel Hoekstra, CGN 2015
bron: Roel Hoekstra, CGN 2015

Naamgeving

GrinTax Brassica oleracea L. var. oleracea
The Plant list Brassica oleracea L.
Nederlandse naam Wilde koolRelatie met cultuurgewas
kool primaire genenpool
koolzaad secundaire genenpool
knolraap secundaire genenpool
zwarte mosterd secundaire genenpool
mosterd tertiaire genenpool
radijs tertiaire genenpool
rucola tertiaire genenpool
witte mosterd tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2024)
Indigeniteit ingeburgerd na 2000
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status gevoelig
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2024
© NDFF, 2024

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: laatst waargenomen in 2000 of daarna
  • blauw: laatst waargenomen vòòr 2000
  • gele cirkel: niet wild.
  • bron: Verspreidingsatlas.nl
- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa langs de kust, afkomstig uit Midd.Zee gebied
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: GBIF.org 2024
bron: GBIF.org 2024

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Brassicaolerace_EU_C26-small.png
Brassicaolerace_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, April 2023. doi:10.15468/dl.2c4mwf
Verspreidingsgegevens GBIF, April 2023. doi:10.15468/dl.2c4mwf

Pessimistisch scenario

Brassicaolerace_EU_C85-small.png
Brassicaolerace_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort