Artikel

Lotus corniculatus var. corniculatus

Gewone rolklaver

bron: Isidre blanc (2013), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Isidre blanc (2013), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Lotus corniculatus L. var. corniculatus
The Plant list Lotus corniculatus L.
Nederlandse naam Gewone rolklaverRelatie met cultuurgewas
rolklaver primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië gematigde streken
Afrika gematigde streken in Noord- en Oost-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Lotuscorniculatus_EU_C26-small.png
Lotuscorniculatus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.mtvfuk
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.mtvfuk

Pessimistisch scenario

Lotuscorniculatus_EU_C85-small.png
Lotuscorniculatus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort