Artikel

Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch

Beursjesganzenvoet

bron: Stefan Lefnaer (2008) & SuperEditor (2011), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported & pub.domain)
bron: Stefan Lefnaer (2008) & SuperEditor (2011), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported & pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Oxybasis chenopodioides (L.) S. Fuentes et al.
The Plant list Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
Nederlandse naam BeursjesganzenvoetRelatie met cultuurgewas
quinoa vewant geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: gevoelig
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Gelderland

  • Waarden bij Hurwenen (SBB [m])

Noord-Brabant

  • Waarden bij Gameren (SBB [m])
  • Waterbloem (SBB [m])

Zeeland

  • Reimerswaal (SBB [m])
  • Zuid-Beveland (SBB [m])

Zuid-Holland

  • Duinen van Goeree (NM [z])
  • Kop van Goeree (NM [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa kustplant, op een enkele plek in het Europese binnenland
Azië mogelijk ingevoerd
Afrika mogelijk ingevoerd
Noord-Amerika ingevoerd
Zuid-Amerika mogelijk ingevoerd
Australië mogelijk ingevoerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Chenopodiumchenopodioides_EU_C26-small.png
Chenopodiumchenopodioides_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, november 2016. doi:10.15468/dl.zopt6w
Verspreidingsgegevens GBIF, november 2016. doi:10.15468/dl.zopt6w

Pessimistisch scenario

Chenopodiumchenopodioides_EU_C85-small.png
Chenopodiumchenopodioides_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort