Artikel

Pastinaca sativa subsp. sativa

Pastinaak

bron: Roel Hoekstra, CGN 2015
bron: Roel Hoekstra, CGN 2015

Naamgeving

GrinTax Pastinaca sativa subsp. sativa
The Plant list Pastinaca sativa
Nederlandse naam PastinaakRelatie met cultuurgewas
pastinaak primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa grootste deel van Europa
Azië West-Azië, Midden-Siberië en China
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Pastinacasativa_EU_C26-small.png
Pastinacasativa_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, november 2016. doi:10.15468/dl.0ya4x0
Verspreidingsgegevens GBIF, november 2016. doi:10.15468/dl.0ya4x0

Pessimistisch scenario

Pastinacasativa_EU_C85-small.png
Pastinacasativa_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort