Artikel

Phleum pratense L.

Gewoon timoteegras

bron: Rasbak (2006), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Rasbak (2006), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Phleum pratense L.
The Plant list Phleum pratense L.
Nederlandse naam Gewoon timoteegrasRelatie met cultuurgewas
Gewoon timoteegras primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in gematigd klimaat
Azië in gematigd klimaat
Afrika in gematigd klimaat
Noord-Amerika in gematigd klimaat
Zuid-Amerika in gematigd klimaat
Australië in gematigd klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Helictotrichonpratense_EU_C26-small.png
Helictotrichonpratense_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.2iywno
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.2iywno

Pessimistisch scenario

Helictotrichonpratense_EU_C85-small.png
Helictotrichonpratense_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort