Artikel

Pyrus communis L.

Peer

bron: A. Masclef (1891), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)
bron: A. Masclef (1891), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Pyrus communis L.
The Plant list Pyrus communis L.
Nederlandse naam PeerRelatie met cultuurgewas
peer primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen vrij zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in Noord-Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika -
Noord-Amerika in het zuiden van Noord-Amerika
Zuid-Amerika -
Australië Zuidoost-Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Pyruscommunis_EU_C26-small.png
Pyruscommunis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.tvzkim
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.tvzkim

Pessimistisch scenario

Pyruscommunis_EU_C85-small.png
Pyruscommunis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort