Artikel

Sison segetum L.

Wilde peterselie

bron: Aroche (2007), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Aroche (2007), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Petroselinum segetum (L.) W.D.J. Koch
The Plant list Petroselinum segetum (L.) W.D.J. Koch
GBIF Sison segetum L.
Nederlandse naam Wilde peterselieRelatie met cultuurgewas
peterselie verwant geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: gevoelig
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Gelderland

  • Meinerswijk-Lingezegen (SBB [z])

Zeeland

  • Verdronken Land van Zuid-Beveland (NM [z])
  • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid- en West-Europa, oostelijk tot in Italië en noordelijk tot in Nederland en Midden-Engeland
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Sisonsegetum_EU_C26-small.png
Sisonsegetum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, november 2016. doi:10.15468/dl.okpty4
Verspreidingsgegevens GBIF, november 2016. doi:10.15468/dl.okpty4

Pessimistisch scenario

Sisonsegetum_EU_C85-small.png
Sisonsegetum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort