Artikel

Thymus praecox Opiz

Kruiptijm

bron: Krzysztof Golik (1987), publisher: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0 license)
bron: Krzysztof Golik (1987), publisher: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0 license)

Naamgeving

GrinTax Thymus praecox Opiz
The Plant list Thymus praecox Opiz
Nederlandse naam KruiptijmRelatie met cultuurgewas
Echte tijm zelfde geslachtFLORON gegevens (2024)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: Gevoelig
Wettelijke bescherming Wet Natuurbescherming: beschermd (art. 3.10)

© NDFF, 2024
© NDFF, 2024

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: laatst waargenomen in 2000 of daarna
  • blauw: laatst waargenomen vòòr 2000
  • gele cirkel: niet wild.
  • bron: Verspreidingsatlas.nl
- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa W&M Eur tot poolcirkel
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: GBIF.org 2024
bron: GBIF.org 2024

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Thymuspraeco_EU_C26-small.png
Thymuspraeco_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, April 2023. doi:10.15468/dl.vaeyak
Verspreidingsgegevens GBIF, April 2023. doi:10.15468/dl.vaeyak

Pessimistisch scenario

Thymuspraeco_EU_C85-small.png
Thymuspraeco_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort