Artikel

Thymus pulegioides L.

Grote tijm

bron: Stefan.lefnaer (2014), publisher: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0 license)
bron: Stefan.lefnaer (2014), publisher: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0 license)

Naamgeving

GrinTax Thymus pulegioides L.
The Plant list Thymus pulegioides L.
Nederlandse naam Grote tijmRelatie met cultuurgewas
Echte tijm zelfde geslachtFLORON gegevens (2024)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen vrij zeldzaam
Status niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2024
© NDFF, 2024

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: laatst waargenomen in 2000 of daarna
  • blauw: laatst waargenomen vòòr 2000
  • gele cirkel: niet wild.
  • bron: Verspreidingsatlas.nl
- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa heel Europa
Azië W. Azië
Afrika -
Noord-Amerika met name de oostkant
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: GBIF.org 2024
bron: GBIF.org 2024

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Thymuspulegioide_EU_C26-small.png
Thymuspulegioide_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, April 2023. doi:10.15468/dl.kwgnau
Verspreidingsgegevens GBIF, April 2023. doi:10.15468/dl.kwgnau

Pessimistisch scenario

Thymuspulegioide_EU_C85-small.png
Thymuspulegioide_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort