Artikel

Trifolium subterraneum L.

Onderaardse klaver

bron: Harry Rose (2014), publisher: Wikimedia Commons (license CCA 2.0 Generic)
bron: Harry Rose (2014), publisher: Wikimedia Commons (license CCA 2.0 Generic)

Naamgeving

GrinTax Trifolium subterraneum L.
The Plant list Trifolium subterraneum L.
Nederlandse naam Onderaardse klaverRelatie met cultuurgewas
Onderaardseklaver primaire genenpool
Rode klaver zelfde geslacht
Witte klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 sterke achteruitgang (50-75%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Zeeland

  • Hontenisse-Hulst (SBB [m])
  • Walcheren (SBB [z])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Middellandse-Zeegebied en Zuid-Europa
Azië Middellandse-Zeegebied
Afrika Middellandse-Zeegebied
Noord-Amerika Op een aantal plaatsen
Zuid-Amerika Op een aantal plaatsen
Australië Op een aantal plaatsen
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumsubterraneum_EU_C26-small.png
Trifoliumsubterraneum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.1p0efl
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.1p0efl

Pessimistisch scenario

Trifoliumsubterraneum_EU_C85-small.png
Trifoliumsubterraneum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort