Artikel

Trocdaris verticillatum (L.) Raf.

Kranskarwij

bron: Roel Hoekstra, CGN 2014
bron: Roel Hoekstra, CGN 2014

Naamgeving

GrinTax Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
The Plant list Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
GBIF Trocdaris verticillatum (L.) Rafin.
Nederlandse naam KranskarwijRelatie met cultuurgewas
karwij verwant geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 zeer sterke achteruitgang (75-100%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: ernstig bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Noord-Brabant

  • Kampina (NM [m])

Noord-Holland

  • Amstelland (SBB [m])

B) In genenbank

  • CGN: voor afgifte niet beschikbaar

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa West- en Zuid-Europa, noordelijk tot in Schotland
Azië -
Afrika Marokko
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trocdarisverticillatum_EU_C26-small.png
Trocdarisverticillatum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.urh2k6
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.urh2k6

Pessimistisch scenario

Trocdarisverticillatum_EU_C85-small.png
Trocdarisverticillatum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort