Artikel

Vaccinium myrtillus L.

Blauwe bosbes

bron: Mars 2002 (2007), publisher: Wikimedia Commons  (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Mars 2002 (2007), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Vaccinium myrtillus L.
The Plant list Vaccinium myrtillus L.
Nederlandse naam Blauwe bosbesRelatie met cultuurgewas
Blauwe bosbes primaire genenpool
Rode bosbes secundaire genenpool
Blauwe bes tertiaire genenpool
Cranberry zelfde geslacht
Ohelo zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in de meest zuidelijke delen
Azië West- en Midden-Siberië en Klein-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Vacciniummyrtillus_EU_C26-small.png
Vacciniummyrtillus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, maart 2017. doi:10.15468/dl.anwwyw
Verspreidingsgegevens GBIF, maart 2017. doi:10.15468/dl.anwwyw

Pessimistisch scenario

Vacciniummyrtillus_EU_C85-small.png
Vacciniummyrtillus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort