Artikel

Vicia lathyroides L.

Lathyruswikke

bron: Kenraiz (2009), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Kenraiz (2009), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Vicia lathyroides L.
The Plant list Vicia lathyroides L.
Nederlandse naam LathyruswikkeRelatie met cultuurgewas
faba boon tertiaire genenpool
wikke zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen vrij zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Drenthe

 • Drentsche A-Balloerveld (SBB [m])

Flevoland

 • A50-Wegbeplantingen (SBB [m])
 • Horsterwold (SBB [m])
 • Spijk-Bremerberg (SBB [z])
 • Vreugderijkerwaard (NM [z])

Friesland

 • Ameland (SBB [m])
 • Griend (NM [m])
 • Nationaal Park Schiermonnikoog (NM [z], SBB [z])
 • Terschelling (SBB [z])
 • Vlieland (SBB [z])

Gelderland

 • Balgoijse Meer (SBB [m])
 • Coehoorn (SBB [m])
 • Gorssel (SBB [m])
 • Meinerswijk-Lingezegen (SBB [m])
 • Ooijpolder en Millingerwaard (SBB [z])

Groningen

 • Lauwersmeer (SBB [z])
 • Rottum (SBB [m])

Limburg

 • Bergerbos (SBB [m])
 • Bergjes (SBB [m])
 • Heuloerbroek (SBB [m])
 • Maasoevers Limburg (SBB [z])
 • Sint-Pietersberg (NM [z])
 • Zelderse Driessen (SBB [z])

Noord-Brabant

 • Brabantse Wal (SBB [m])
 • Gewande (SBB [m])
 • Langenboomse Bossen (NM [m])
 • Leudal (SBB [m])
 • Maashorst (SBB [m])
 • Middelsteegse Weiden (SBB [m])
 • Mill en Langenboom (SBB [m])
 • Moerdijk (SBB [m])
 • Oeffelter Meent (SBB [z])
 • Ossendrecht (SBB [m])
 • Zonzeel (SBB [m])

Noord-Holland

 • Corversbos (NM [m])
 • Duinen van Texel (SBB [z])
 • Elswout (SBB [m])
 • Gaasp en Diem (SBB [m])
 • Gooilust (NM [m])
 • Harger- en Pettemerpolder (NM [m])
 • Houtrakbos (SBB [m])
 • Kooibosch Luttickduin (SBB [z])
 • Lage Land van Texel (NM [m])
 • Lunetten (SBB [m])
 • Middenduin (SBB [m])
 • Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NM [z])
 • Oude en Nieuwe Land van Texel (SBB [m])
 • Pettemerduinen (SBB [z])
 • Schoorlse Duinen (SBB [z])
 • Slingerduin (SBB [m])
 • Zwanenwater (NM [z])

Overijssel

 • Heerenbroek (SBB [m])
 • Oeverlanden langs de Vecht (SBB [m])
 • Zalk-Wilsum (SBB [m])

Utrecht

 • Eem- en Gooimeersche Kust (SBB [m])
 • Groeneveld (SBB [m])

Zeeland

 • Grevelingen (SBB [z])
 • Kop van Schouwen (SBB [m])
 • Neeltje Jans (NM [m])
 • Noord-Beveland (SBB [m])
 • Slot Haamstede (NM [z])
 • Veerse Meer (SBB [m])
 • Voornes Duin (NM [z])
 • Walcheren (SBB [z])
 • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])
 • Zuidkust van Schouwen (NM [m])

Zuid-Holland

 • Coepelduinen (SBB [z])
 • Duinen van Goeree (NM [z])
 • Klein Zwitserland (SBB [m])
 • Noordwijk (SBB [z])
 • Volgerland (NM [m])
 • Wassenaar (SBB [z])
 • Westduinpark (SBB [z])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa West- en Midden-Europa en in het Middellandse Zeegebied
Azië Middellandse Zeegebied
Afrika Middellandse Zeegebied en Atlasgebergte
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Vicialathyroides_EU_C26-small.png
Vicialathyroides_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.fnpbmm
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.fnpbmm

Pessimistisch scenario

Vicialathyroides_EU_C85-small.png
Vicialathyroides_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort