Artikel

Alopecurus geniculatus L.

Geknikte vossenstaart

bron: Rasbak (2006), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Rasbak (2006), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Alopecurus geniculatus L.
The Plant list Alopecurus geniculatus L.
Nederlandse naam Geknikte vossenstaartRelatie met cultuurgewas
grote vossenstaart zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Noordwest-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Alopecurusgeniculatus_EU_C26-small.png
Alopecurusgeniculatus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.zdgtnb
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.zdgtnb

Pessimistisch scenario

Alopecurusgeniculatus_EU_C85-small.png
Alopecurusgeniculatus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort