Artikel

Astragalus glycyphyllos L.

Hokjespeul

bron: Fornax (2008), Wikimedia Commons(GFDL license)
bron: Fornax (2008), Wikimedia Commons(GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Astragalus glycyphyllos L.
The Plant list Astragalus glycyphyllos L.
Nederlandse naam HokjespeulRelatie met cultuurgewas
bergererwt zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa midden Europa
Azië centraal Azië
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Astragalusglycyphyllos_EU_C26-small.png
Astragalusglycyphyllos_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.zwnq27
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.zwnq27

Pessimistisch scenario

Astragalusglycyphyllos_EU_C85-small.png
Astragalusglycyphyllos_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort