Artikel

Atriplex laciniata L.

Gelobde melde

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Atriplex tatarica L.
The Plant list Atriplex laciniata L.
Nederlandse naam Gelobde meldeRelatie met cultuurgewas
tuinmelde zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 sterke achteruitgang (50-75%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Griend (NM [m])
 • Nationaal Park Schiermonnikoog (NM [z])
 • Terschelling (SBB [z])

Noord-Holland

 • Duinen van Texel (SBB [z])
 • Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NM [z])
 • Schoorlse Duinen (SBB [z])

Zeeland

 • Kop van Schouwen (SBB [m])
 • Neeltje Jans (NM [m])
 • Noord-Beveland (SBB [m])
 • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])
 • Zuidkust van Schouwen (NM [m])

Zuid-Holland

 • Duinen van Goeree (NM [z])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa aan de kust van West-Europa (van Bretagne tot Zuid-Scandinavië en op de Britse eilanden) en op enkele verspreide plaatsen langs de Spaanse Middellandse Zeekust
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika langs de oostkust van Canada
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Atriplexlaciniata_EU_C26-small.png
Atriplexlaciniata_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.zuadw5
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.zuadw5

Pessimistisch scenario

Atriplexlaciniata_EU_C85-small.png
Atriplexlaciniata_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort