Artikel

Isatis tinctoria L.

Wede

bron: Stefan Lefnaer (2014), Wikimedia Commons (license CCASA 4.0 International)
bron: Stefan Lefnaer (2014), Wikimedia Commons (license CCASA 4.0 International)

Naamgeving

GrinTax Isatis tinctoria L.
The Plant list Isatis tinctoria L.
Nederlandse naam WedeRelatie met cultuurgewas
wede primaire genenpool
radijs tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid- en Oost-Europa
Azië West-Azië
Afrika ingeburgerd
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Isatistinctoria_EU_C26-small.png
Isatistinctoria_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, januari 2018. doi:10.15468/dl.8kapqd
Verspreidingsgegevens GBIF, januari 2018. doi:10.15468/dl.8kapqd

Pessimistisch scenario

Isatistinctoria_EU_C85-small.png
Isatistinctoria_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort