Artikel

Malus sylvestris Mill.

Appel

bron: Per Arvid Åsen (2012), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Per Arvid Åsen (2012), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Malus sylvestris (L.) Mill.
The Plant list Malus sylvestris (L.) Mill.
Nederlandse naam AppelRelatie met cultuurgewas
appel primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

secundaire genenpool
secundaire genenpool

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa noordelijk tot in Midden-Scandinavië
Azië Zuidwest-Azië, ingeburgerd in Japan
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Malussylvestris_EU_C26-small.png
Malussylvestris_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.trejig
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.trejig

Pessimistisch scenario

Malussylvestris_EU_C85-small.png
Malussylvestris_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort