Artikel

Mentha suaveolens Ehrh.

Witte munt

bron: Aroche (2003), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 Generic)
bron: Aroche (2003), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 Generic)

Naamgeving

GrinTax Mentha suaveolens Ehrh.
The Plant list Mentha suaveolens Ehrh.
Nederlandse naam Witte muntRelatie met cultuurgewas
munt primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Bakkeveen (SBB [m])
 • Trynwalden (SBB [m])

Gelderland

 • Doddendaal (SBB [m])
 • Sint Andries (SBB [m])
 • Waarden bij Maurik (SBB [m])

Limburg

 • Bemelen (SBB [m])
 • Boekenderbos (SBB [m])
 • Bunderbos (SBB [z])
 • Dal van de Roode Beek (NM [m])
 • De Doort (SBB [m])
 • Den Ouden Bosche (SBB [m])
 • Geleenbeekdal (NM [m])
 • Genhoes (NM [m])
 • Gerendal (SBB [m])
 • IJzerenbos (NM [m])
 • Kunderberg (SBB [m])
 • Limbrichterbos (NM [m])
 • Maasoevers Limburg (SBB [m])
 • Maasvallei (NM [z])
 • Molenbeekdal (SBB [m])
 • Platsbeekdal (NM [m])
 • Ravensbos (SBB [m])
 • Savelsbos (SBB [z])
 • Schuitwater (SBB [m])
 • Selzerbeekdal (NM [m])
 • Sint-Pietersberg (NM [z])
 • St. Jan Sleutelbergbos (SBB [m])
 • Swalmdal (SBB [z])
 • 't Hout (NM [m])
 • Terworm (NM [m])
 • Uvelderbos (SBB [m])
 • Vrouwenbos (NM [m])
 • Wintrakerberg (SBB [m])

Noord-Brabant

 • De Plateaux (NM [m])
 • Leudal (SBB [m])
 • Maasuiterwaarden (NM [z])
 • Moerdijk (SBB [m])
 • Oeffelter Meent (SBB [m])

Utrecht

 • Amerongse Bovenpolder (SBB [m])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa bijna geheel Europa
Azië -
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Menthasuaveolens_EU_C26-small.png
Menthasuaveolens_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.kg1nn6
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.kg1nn6

Pessimistisch scenario

Menthasuaveolens_EU_C85-small.png
Menthasuaveolens_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort