Artikel

Rorippa sylvestris (L.) Besser

Akkerkers

bron: SB Johnny (2007), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: SB Johnny (2007), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Rorippa sylvestris (L.) Besser
The Plant list Rorippa sylvestris (L.) Besser
Nederlandse naam AkkerkersRelatie met cultuurgewas
waterkers zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika zuidelijke delen van Noord-Amerika
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd op een paar plaatsen
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Rorippasylvestris_EU_C26-small.png
Rorippasylvestris_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.gmlvxi
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.gmlvxi

Pessimistisch scenario

Rorippasylvestris_EU_C85-small.png
Rorippasylvestris_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort