Artikel

Trifolium pratense L.

Rode klaver

bron: Rob Hille (2007), publisher: Wikimedia Commons  (pub.domain)
bron: Rob Hille (2007), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Trifolium pratense L.
The Plant list Trifolium pratense L.
Nederlandse naam Rode klaverRelatie met cultuurgewas
klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië West- en Midden-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika vrijwel geheel Noord-Amerika
Zuid-Amerika op een aantal plaatsen
Australië Zuidoost-Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumpratense_EU_C26-small.png
Trifoliumpratense_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.sf9a36
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.sf9a36

Pessimistisch scenario

Trifoliumpratense_EU_C85-small.png
Trifoliumpratense_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort