Artikel

Valerianella locusta (L.) Laterrade

Veldsla

bron: Roel Hoekstra, CGN 2014
bron: Roel Hoekstra, CGN 2014

Naamgeving

GrinTax Valerianella locusta (L.) Laterr.
The Plant list Valerianella locusta (L.) Laterr.
Nederlandse naam VeldslaRelatie met cultuurgewas
veldsla primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa gematigde streken in Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noordwest-Afrika (Atlasgebergte)
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Valerianellalocusta_EU_C26-small.png
Valerianellalocusta_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.0urrcd
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.0urrcd

Pessimistisch scenario

Valerianellalocusta_EU_C85-small.png
Valerianellalocusta_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort