Artikel

Valerianella rimosa Bastard

Geoorde veldsla

bron: Rob van Treuren, CGN 2015
bron: Rob van Treuren, CGN 2015

Naamgeving

GrinTax -
The Plant list Valerianella rimosa Bastard
Nederlandse naam Geoorde veldslaRelatie met cultuurgewas
veldsla zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 zeer sterke achteruitgang (75-100%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: ernstig bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Drenthe

Gelderland

  • Bemmelse Gendtse en Klompenwaard (SBB [z])
  • Bronkhorst (SBB [m])
  • Doddendaal (SBB [m])
  • Gorssel (SBB [m])
  • IJsselwaarden Zuidwest (SBB [z])
  • Lobberdensewaard en Tolkamerdijk (SBB [m])
  • Ooijpolder en Millingerwaard (SBB [m])

B) In genenbank

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Middellandse-Zeegebied en Zuid-, West- en Midden-Europa
Azië Middellandse-Zeegebied
Afrika Middellandse-Zeegebied
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Valerianellarimosa_EU_C26-small.png
Valerianellarimosa_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016 & januari 2018. doi:10.15468/dl.goex8o; 10.15468/dl.bxpwtz
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016 & januari 2018. doi:10.15468/dl.goex8o; 10.15468/dl.bxpwtz

Pessimistisch scenario

Valerianellarimosa_EU_C85-small.png
Valerianellarimosa_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort