Artikel

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus

Herderstasje

bron: Forest & Kim Starr (2009), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Forest & Kim Starr (2009), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
The Plant list Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Nederlandse naam HerderstasjeRelatie met cultuurgewas
kool tertiaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpool
knolraap tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa geheel Europa
Azië niet in grote delen van de tropen en woestijngebieden
Afrika Noord Afrika
Noord-Amerika grootste deel vh continent
Zuid-Amerika in de Andes en het zuidelijke deel vh continent
Australië Zuidoost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Capsellabursapastoris_EU_C26-small.png
Capsellabursapastoris_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.wtqlsi
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.wtqlsi

Pessimistisch scenario

Capsellabursapastoris_EU_C85-small.png
Capsellabursapastoris_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort