Artikel

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes-B., Uotila & Borsch

Korrelganzenvoet

bron: Michael Becker (2005), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Michael Becker (2005), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes et al.
The Plant list Chenopodium polyspermum L.
Nederlandse naam KorrelganzenvoetRelatie met cultuurgewas
quinoa verwant geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in de noordelijkste en westelijkste delen
Azië Midden-Azië
Afrika ingevoerd in Zuid-Afrika
Noord-Amerika ingevoerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Chenopodiumpolyspermum_EU_C26-small.png
Chenopodiumpolyspermum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.5ruvrj
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.5ruvrj

Pessimistisch scenario

Chenopodiumpolyspermum_EU_C85-small.png
Chenopodiumpolyspermum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort