Artikel

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Goudhaver

bron: Donkey shot (2015), publisher: Wikimedia Commons  (CCASA 4.0 International license)
bron: Donkey shot (2015), publisher: Wikimedia Commons (CCASA 4.0 International license)

Naamgeving

GrinTax Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
The Plant list Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Nederlandse naam GoudhaverRelatie met cultuurgewas
goudhaver primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in de meest noordelijke, oostelijke en zuidwestelijke delen
Azië enkele zuidelijke delen van Centraal-Azië, in de Kaukasus
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië Zuidoost-Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trisetumflavescens_EU_C26-small.png
Trisetumflavescens_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.xzpc8t
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.xzpc8t

Pessimistisch scenario

Trisetumflavescens_EU_C85-small.png
Trisetumflavescens_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort