Artikel

Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes-B., Uotila & Borsch

Esdoornganzenvoet

bron: AnRo0002 (2014), Wikimedia Commons (pub.domain)
bron: AnRo0002 (2014), Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes et al.
The Plant list Chenopodium hybridum L.
Nederlandse naam EsdoornganzenvoetRelatie met cultuurgewas
quinoa verwant geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa gematigde streken
Azië gematigde streken
Afrika -
Noord-Amerika gematigde streken
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Chenopodiastrumhybridum_EU_C26-small.png
Chenopodiastrumhybridum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.8ngnjg
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.8ngnjg

Pessimistisch scenario

Chenopodiastrumhybridum_EU_C85-small.png
Chenopodiastrumhybridum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort