Artikel

Diplotaxis muralis (L.) DC.

Kleine zandkool

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Diplotaxis muralis (L.) DC.
The Plant list Diplotaxis muralis (L.) DC.
Nederlandse naam Kleine zandkoolRelatie met cultuurgewas
mosterd tertiaire genenpool
koolzaad tertiaire genenpool
knolraap tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingeburgerd 19e eeuw
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Middellandse-Zeegebied en Midden-Europa
Azië -
Afrika Noord en Zuid-Afrika
Noord-Amerika midden Noord-Amerika
Zuid-Amerika westkust
Australië Zuid-oost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Diplotaxismuralis_EU_C26-small.png
Diplotaxismuralis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.x5giof
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.x5giof

Pessimistisch scenario

Diplotaxismuralis_EU_C85-small.png
Diplotaxismuralis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort