Artikel

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Grote zandkool

bron: EricM (2013), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: EricM (2013), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
The Plant list Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Nederlandse naam Grote zandkoolRelatie met cultuurgewas
rucola primaire genenpool
mosterd tertaire genenpool
kool tertaire genenpool
radijs tertaire genenpool
koolzaad tertaire genenpool
knolraap tertaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Diplotaxistenuifolia_EU_C26-small.png
Diplotaxistenuifolia_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.kab31a
Verspreidingsgegevens GBIF, mei 2017. doi:10.15468/dl.kab31a

Pessimistisch scenario

Diplotaxistenuifolia_EU_C85-small.png
Diplotaxistenuifolia_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort