Artikel

Ribes rubrum L.

Aalbes

bron: Aorg1961 (2011), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Aorg1961 (2011), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Ribes rubrum L.
The Plant list Ribes rubrum L.
Nederlandse naam AalbesRelatie met cultuurgewas
aalbes primaire genenpool
zwarte bes tertiaire genenpool
kruisbes tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa voornamelijk in West-Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Ribesrubrum_EU_C26-small.png
Ribesrubrum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.vhrgfd
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.vhrgfd

Pessimistisch scenario

Ribesrubrum_EU_C85-small.png
Ribesrubrum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort