Artikel

Trifolium repens L.

Witte klaver

bron: Leo Michels (2003), publisher: Wikimedia Commons  (license CC0 1.0 Univ. Pub.Domain Dedication)
bron: Leo Michels (2003), publisher: Wikimedia Commons (license CC0 1.0 Univ. Pub.Domain Dedication)

Naamgeving

GrinTax Trifolium repens L.
The Plant list Trifolium repens L.
Nederlandse naam Witte klaverRelatie met cultuurgewas
klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië in gebieden met een gematig klimaat
Afrika in gebieden met een gematig klimaat
Noord-Amerika in gebieden met een gematig klimaat
Zuid-Amerika in gebieden met een gematig klimaat
Australië in gebieden met een gematig klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumrepens_EU_C26-small.png
Trifoliumrepens_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, februari 2017. doi:10.15468/dl.wnmb3r
Verspreidingsgegevens GBIF, februari 2017. doi:10.15468/dl.wnmb3r

Pessimistisch scenario

Trifoliumrepens_EU_C85-small.png
Trifoliumrepens_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort