Artikel

Chenopodium vulvaria L.

Stinkende ganzenvoet

bron: James Phillips (1793), publisher: Wikimedia Commons (public domain)
bron: James Phillips (1793), publisher: Wikimedia Commons (public domain)

Naamgeving

GrinTax Chenopodium vulvaria L.
The Plant list Chenopodium vulvaria L.
Nederlandse naam Stinkende ganzenvoetRelatie met cultuurgewas
quinoa zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 sterke achteruitgang (50-75%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Noord-Brabant

  • Overloon (SBB [m])

Zeeland

  • Bloemdijken van Zuid-Beveland (NM [m])
  • Zuid-Beveland (SBB [m])
  • Zwaakse Weel (NM [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in het Middellandse-Zeegebied
Azië in het Middellandse-Zeegebied en midden Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingevoerd
Zuid-Amerika -
Australië ingevoerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Chenopodiumvulvaria_EU_C26-small.png
Chenopodiumvulvaria_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.0ljwlf
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.0ljwlf

Pessimistisch scenario

Chenopodiumvulvaria_EU_C85-small.png
Chenopodiumvulvaria_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort